جزئیات خبر
16مرداد 1399

01:50 - در اولین روز سفر به مازندران؛

مشاور وزیر جهاد کشاورزی از پروژه لایروبی آببندان روستای سیلمان محله ساری بازدید کرد

  • مشاور وزیر جهاد کشاورزی از پروژه لایروبی آببندان روستای سیلمان محله ساری بازدید کرد
  • مشاور وزیر جهاد کشاورزی از پروژه لایروبی آببندان روستای سیلمان محله ساری بازدید کرد
  • مشاور وزیر جهاد کشاورزی از پروژه لایروبی آببندان روستای سیلمان محله ساری بازدید کرد
  • مشاور وزیر جهاد کشاورزی از پروژه لایروبی آببندان روستای سیلمان محله ساری بازدید کرد
  • مشاور وزیر جهاد کشاورزی از پروژه لایروبی آببندان روستای سیلمان محله ساری بازدید کرد
  • مشاور وزیر جهاد کشاورزی از پروژه لایروبی آببندان روستای سیلمان محله ساری بازدید کرد
  • مشاور وزیر جهاد کشاورزی از پروژه لایروبی آببندان روستای سیلمان محله ساری بازدید کرد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید