جزئیات خبر
23مرداد 1399

08:03 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری تاکید کرد

کاهش مواد آلی خاک و عملکرد محصول با آتش سوزی بقایای گیاهی

کاهش مواد آلی خاک و عملکرد محصول با آتش سوزی بقایای گیاهی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید