جزئیات خبر
4دی 1418

19:24 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد :

اجرای 4 طرح تحقیقی و ترویجی در سال جاری در گلوگاه / اجرای 3 سایت الگویی ملی و استانی

اجرای 4 طرح تحقیقی و ترویجی در سال جاری در گلوگاه / اجرای 3 سایت الگویی ملی و استانی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید