جزئیات خبر
1شهریور 1399

10:03 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری اعلام کرد

زمان مناسب مبارزه شیمیایی با سپردار قهوه ای و قرمز مرکبات

زمان مناسب مبارزه شیمیایی با سپردار قهوه ای و قرمز مرکبات

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید