جزئیات خبر
4دی 1418

23:12 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد :

گزارش تصويري غبارروبي و فضا سازی نمازخانه، محوطه و سالن جهادکشاورزي گلوگاه در ماه محرم

  • گزارش تصويري غبارروبي و فضا سازی نمازخانه، محوطه و سالن جهادکشاورزي گلوگاه در ماه محرم
  • گزارش تصويري غبارروبي و فضا سازی نمازخانه، محوطه و سالن جهادکشاورزي گلوگاه در ماه محرم
  • گزارش تصويري غبارروبي و فضا سازی نمازخانه، محوطه و سالن جهادکشاورزي گلوگاه در ماه محرم
  • گزارش تصويري غبارروبي و فضا سازی نمازخانه، محوطه و سالن جهادکشاورزي گلوگاه در ماه محرم
  • گزارش تصويري غبارروبي و فضا سازی نمازخانه، محوطه و سالن جهادکشاورزي گلوگاه در ماه محرم
  • گزارش تصويري غبارروبي و فضا سازی نمازخانه، محوطه و سالن جهادکشاورزي گلوگاه در ماه محرم
  • گزارش تصويري غبارروبي و فضا سازی نمازخانه، محوطه و سالن جهادکشاورزي گلوگاه در ماه محرم
  • گزارش تصويري غبارروبي و فضا سازی نمازخانه، محوطه و سالن جهادکشاورزي گلوگاه در ماه محرم

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید