جزئیات خبر
5دی 1418

22:33 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد :

افتتاح طرحهای جهاد کشاورزی در هفته دولت

  • افتتاح طرحهای جهاد کشاورزی در هفته دولت
  • افتتاح طرحهای جهاد کشاورزی در هفته دولت
  • افتتاح طرحهای جهاد کشاورزی در هفته دولت
  • افتتاح طرحهای جهاد کشاورزی در هفته دولت
  • افتتاح طرحهای جهاد کشاورزی در هفته دولت
  • افتتاح طرحهای جهاد کشاورزی در هفته دولت
  • افتتاح طرحهای جهاد کشاورزی در هفته دولت
  • افتتاح طرحهای جهاد کشاورزی در هفته دولت

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید