جزئیات خبر
13شهریور 1399

23:55 - باحضورمدیرکل منابع طبیعی مازندران –نوشهربرگزارشد.

همایش سراسری برنامه‌ریزی سال زراعی 1400-1399 به صورت ویدئوکنفرانس درنوشهر

  • همایش سراسری برنامه‌ریزی سال زراعی 1400-1399 به صورت ویدئوکنفرانس درنوشهر
  • همایش سراسری برنامه‌ریزی سال زراعی 1400-1399 به صورت ویدئوکنفرانس درنوشهر
  • همایش سراسری برنامه‌ریزی سال زراعی 1400-1399 به صورت ویدئوکنفرانس درنوشهر
  • همایش سراسری برنامه‌ریزی سال زراعی 1400-1399 به صورت ویدئوکنفرانس درنوشهر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید