جزئیات خبر
7دی 1418

00:11 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور خبر داد

افتتاح گلخانه سرپوشیده گل های آپارتمانی به مساحت ۴ هزار متر مربع

  • افتتاح گلخانه سرپوشیده گل های آپارتمانی به مساحت ۴ هزار متر مربع
  • افتتاح گلخانه سرپوشیده گل های آپارتمانی به مساحت ۴ هزار متر مربع
  • افتتاح گلخانه سرپوشیده گل های آپارتمانی به مساحت ۴ هزار متر مربع
  • افتتاح گلخانه سرپوشیده گل های آپارتمانی به مساحت ۴ هزار متر مربع
  • افتتاح گلخانه سرپوشیده گل های آپارتمانی به مساحت ۴ هزار متر مربع
  • افتتاح گلخانه سرپوشیده گل های آپارتمانی به مساحت ۴ هزار متر مربع
  • افتتاح گلخانه سرپوشیده گل های آپارتمانی به مساحت ۴ هزار متر مربع
  • افتتاح گلخانه سرپوشیده گل های آپارتمانی به مساحت ۴ هزار متر مربع

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید