جزئیات خبر
13شهریور 1399

01:19 - باحضورکارشناسان دامپروری نوشهر:

کلاسهای ویژه آشنایی دامدارن با بهداشت وعلایم بیماریها درنوشهر برگزارشد.

  • کلاسهای ویژه آشنایی دامدارن با بهداشت وعلایم بیماریها درنوشهر برگزارشد.
  • کلاسهای ویژه آشنایی دامدارن با بهداشت وعلایم بیماریها درنوشهر برگزارشد.
  • کلاسهای ویژه آشنایی دامدارن با بهداشت وعلایم بیماریها درنوشهر برگزارشد.
  • کلاسهای ویژه آشنایی دامدارن با بهداشت وعلایم بیماریها درنوشهر برگزارشد.
  • کلاسهای ویژه آشنایی دامدارن با بهداشت وعلایم بیماریها درنوشهر برگزارشد.
  • کلاسهای ویژه آشنایی دامدارن با بهداشت وعلایم بیماریها درنوشهر برگزارشد.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید