جزئیات خبر
13شهریور 1399

01:50 - مدیر جهاد کشاورزی نوشهرخبرداد:

توزیع 23عدد مخزن آبشخورو3 عدد تانکر آب یک هزار500لیتری بین دامدارن عشایری درنوشهر

  • توزیع 23عدد مخزن آبشخورو3 عدد تانکر آب یک هزار500لیتری بین دامدارن عشایری درنوشهر
  • توزیع 23عدد مخزن آبشخورو3 عدد تانکر آب یک هزار500لیتری بین دامدارن عشایری درنوشهر
  • توزیع 23عدد مخزن آبشخورو3 عدد تانکر آب یک هزار500لیتری بین دامدارن عشایری درنوشهر
  • توزیع 23عدد مخزن آبشخورو3 عدد تانکر آب یک هزار500لیتری بین دامدارن عشایری درنوشهر
  • توزیع 23عدد مخزن آبشخورو3 عدد تانکر آب یک هزار500لیتری بین دامدارن عشایری درنوشهر
  • توزیع 23عدد مخزن آبشخورو3 عدد تانکر آب یک هزار500لیتری بین دامدارن عشایری درنوشهر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید