جزئیات خبر
10شهریور 1399

13:51 - بمناسبت هفته دولت برگزار می شود؛

افتتاح و بهره برداری از 23 پروژه کشاورزی در ساری

 • افتتاح و بهره برداری از 23 پروژه کشاورزی در ساری
 • افتتاح و بهره برداری از 23 پروژه کشاورزی در ساری
 • افتتاح و بهره برداری از 23 پروژه کشاورزی در ساری
 • افتتاح و بهره برداری از 23 پروژه کشاورزی در ساری
 • افتتاح و بهره برداری از 23 پروژه کشاورزی در ساری
 • افتتاح و بهره برداری از 23 پروژه کشاورزی در ساری
 • افتتاح و بهره برداری از 23 پروژه کشاورزی در ساری
 • افتتاح و بهره برداری از 23 پروژه کشاورزی در ساری
 • افتتاح و بهره برداری از 23 پروژه کشاورزی در ساری
 • افتتاح و بهره برداری از 23 پروژه کشاورزی در ساری
 • افتتاح و بهره برداری از 23 پروژه کشاورزی در ساری

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید