جزئیات خبر
12شهریور 1399

14:08 - مدیر جهاد کشاورزی ساری خبر داد

مشارکت 16 فارغ التحصیل کشاورزی در طرح بسیج همگام با کشاورز در ساری

مشارکت 16 فارغ التحصیل کشاورزی در طرح بسیج همگام با کشاورز در ساری

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید