جزئیات خبر
20شهریور 1399

10:26 - باحضورکارشناسان دامپروری نوشهر:

کلاس آموزشی تغذیه و بهداشت ویژه دامداران عشایری روستای انگاس درنوشهر برگزارشد.

  • کلاس آموزشی تغذیه و بهداشت ویژه دامداران عشایری روستای انگاس درنوشهر برگزارشد.
  • کلاس آموزشی تغذیه و بهداشت ویژه دامداران عشایری روستای انگاس درنوشهر برگزارشد.
  • کلاس آموزشی تغذیه و بهداشت ویژه دامداران عشایری روستای انگاس درنوشهر برگزارشد.
  • کلاس آموزشی تغذیه و بهداشت ویژه دامداران عشایری روستای انگاس درنوشهر برگزارشد.
  • کلاس آموزشی تغذیه و بهداشت ویژه دامداران عشایری روستای انگاس درنوشهر برگزارشد.
  • کلاس آموزشی تغذیه و بهداشت ویژه دامداران عشایری روستای انگاس درنوشهر برگزارشد.
  • کلاس آموزشی تغذیه و بهداشت ویژه دامداران عشایری روستای انگاس درنوشهر برگزارشد.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید