جزئیات خبر
21شهریور 1399

12:46 - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس خبر داد

قلع و قمع 7 فقره دیوارکشی و بنای غیرمجاز در روستای چاخانی+تصاویر

  • قلع و قمع 7 فقره دیوارکشی و بنای غیرمجاز در روستای چاخانی+تصاویر
  • قلع و قمع 7 فقره دیوارکشی و بنای غیرمجاز در روستای چاخانی+تصاویر
  • قلع و قمع 7 فقره دیوارکشی و بنای غیرمجاز در روستای چاخانی+تصاویر
  • قلع و قمع 7 فقره دیوارکشی و بنای غیرمجاز در روستای چاخانی+تصاویر
  • قلع و قمع 7 فقره دیوارکشی و بنای غیرمجاز در روستای چاخانی+تصاویر
  • قلع و قمع 7 فقره دیوارکشی و بنای غیرمجاز در روستای چاخانی+تصاویر
  • قلع و قمع 7 فقره دیوارکشی و بنای غیرمجاز در روستای چاخانی+تصاویر
  • قلع و قمع 7 فقره دیوارکشی و بنای غیرمجاز در روستای چاخانی+تصاویر
  • قلع و قمع 7 فقره دیوارکشی و بنای غیرمجاز در روستای چاخانی+تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید