جزئیات خبر
24شهریور 1399

07:08 - باحضور مدیر حفظ نباتات مازندران برگزار شد؛

جلسه کمیته پیش آگاهی آفات و بیماری های مرکبات +تصاویر

  • جلسه کمیته پیش آگاهی آفات و بیماری های مرکبات +تصاویر
  • جلسه کمیته پیش آگاهی آفات و بیماری های مرکبات +تصاویر
  • جلسه کمیته پیش آگاهی آفات و بیماری های مرکبات +تصاویر
  • جلسه کمیته پیش آگاهی آفات و بیماری های مرکبات +تصاویر
  • جلسه کمیته پیش آگاهی آفات و بیماری های مرکبات +تصاویر
  • جلسه کمیته پیش آگاهی آفات و بیماری های مرکبات +تصاویر
  • جلسه کمیته پیش آگاهی آفات و بیماری های مرکبات +تصاویر
  • جلسه کمیته پیش آگاهی آفات و بیماری های مرکبات +تصاویر
  • جلسه کمیته پیش آگاهی آفات و بیماری های مرکبات +تصاویر
  • جلسه کمیته پیش آگاهی آفات و بیماری های مرکبات +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید