جزئیات خبر
25شهریور 1399

08:42 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد:

38 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در عباس آباد قلع و قمع شد + تصاویر

 • 38 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در عباس آباد قلع و قمع شد + تصاویر
 • 38 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در عباس آباد قلع و قمع شد + تصاویر
 • 38 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در عباس آباد قلع و قمع شد + تصاویر
 • 38 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در عباس آباد قلع و قمع شد + تصاویر
 • 38 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در عباس آباد قلع و قمع شد + تصاویر
 • 38 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در عباس آباد قلع و قمع شد + تصاویر
 • 38 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در عباس آباد قلع و قمع شد + تصاویر
 • 38 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در عباس آباد قلع و قمع شد + تصاویر
 • 38 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در عباس آباد قلع و قمع شد + تصاویر
 • 38 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در عباس آباد قلع و قمع شد + تصاویر
 • 38 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در عباس آباد قلع و قمع شد + تصاویر
 • 38 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در عباس آباد قلع و قمع شد + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید