جزئیات خبر
26شهریور 1399

07:45 - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بابل خبر داد

قلع و قمع 10 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در گتاب بابل

  • قلع و قمع 10 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در گتاب بابل
  • قلع و قمع 10 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در گتاب بابل
  • قلع و قمع 10 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در گتاب بابل
  • قلع و قمع 10 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در گتاب بابل
  • قلع و قمع 10 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در گتاب بابل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید