جزئیات خبر
25شهریور 1399

13:45 - باحضور دکتربحرینی معاونت شبکه بهداشت شهرستان نوشهر:

جلسه کشت محصولات کشاورزی درقالب مشاغل خانگی درایام کرونا برگزارشد

  • جلسه کشت محصولات کشاورزی درقالب مشاغل خانگی درایام کرونا برگزارشد
  • جلسه کشت محصولات کشاورزی درقالب مشاغل خانگی درایام کرونا برگزارشد
  • جلسه کشت محصولات کشاورزی درقالب مشاغل خانگی درایام کرونا برگزارشد
  • جلسه کشت محصولات کشاورزی درقالب مشاغل خانگی درایام کرونا برگزارشد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید