جزئیات خبر
26شهریور 1399

07:33 - مدير جهاد کشاورزي مياندورود:

6 فقره مجوز گلخانه کوچک مقیاس در میاندورود صادر شد/ افزایش تقاضای احداث گلخانه

6 فقره مجوز گلخانه کوچک مقیاس در میاندورود صادر شد/ افزایش تقاضای احداث گلخانه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید