جزئیات خبر
26شهریور 1399

08:28 - باحضور معاون توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد؛

جلسه برنامه ریزی آموزش علمی مروجین و کارشناسان پهنه +تصاویر

  • جلسه برنامه ریزی آموزش علمی مروجین و کارشناسان پهنه +تصاویر
  • جلسه برنامه ریزی آموزش علمی مروجین و کارشناسان پهنه +تصاویر
  • جلسه برنامه ریزی آموزش علمی مروجین و کارشناسان پهنه +تصاویر
  • جلسه برنامه ریزی آموزش علمی مروجین و کارشناسان پهنه +تصاویر
  • جلسه برنامه ریزی آموزش علمی مروجین و کارشناسان پهنه +تصاویر
  • جلسه برنامه ریزی آموزش علمی مروجین و کارشناسان پهنه +تصاویر
  • جلسه برنامه ریزی آموزش علمی مروجین و کارشناسان پهنه +تصاویر
  • جلسه برنامه ریزی آموزش علمی مروجین و کارشناسان پهنه +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید