جزئیات خبر
24مهر 1399

09:37 - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد:

25 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد +تصاویر

 • 25 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد +تصاویر
 • 25 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد +تصاویر
 • 25 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد +تصاویر
 • 25 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد +تصاویر
 • 25 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد +تصاویر
 • 25 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد +تصاویر
 • 25 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد +تصاویر
 • 25 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد +تصاویر
 • 25 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد +تصاویر
 • 25 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد +تصاویر
 • 25 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد +تصاویر
 • 25 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید