جزئیات خبر
24مهر 1399

09:59 - در آستانه هفته پدافند غیرعامل برگزار شد؛

جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران +تصاویر

 • جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران +تصاویر
 • جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران +تصاویر
 • جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران +تصاویر
 • جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران +تصاویر
 • جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران +تصاویر
 • جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران +تصاویر
 • جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران +تصاویر
 • جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران +تصاویر
 • جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران +تصاویر
 • جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران +تصاویر
 • جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران +تصاویر
 • جلسه کارگروه جهاد کشاورزی پدافند غیرعامل مازندران +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید