جزئیات خبر
27مهر 1399

08:15 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد :

نشست صمیمی مدیران شرکتهای تعاونی دامداران شرق مازندران با نماینده مجلس

  • نشست صمیمی مدیران شرکتهای تعاونی دامداران شرق مازندران با نماینده مجلس
  • نشست صمیمی مدیران شرکتهای تعاونی دامداران شرق مازندران با نماینده مجلس
  • نشست صمیمی مدیران شرکتهای تعاونی دامداران شرق مازندران با نماینده مجلس
  • نشست صمیمی مدیران شرکتهای تعاونی دامداران شرق مازندران با نماینده مجلس
  • نشست صمیمی مدیران شرکتهای تعاونی دامداران شرق مازندران با نماینده مجلس
  • نشست صمیمی مدیران شرکتهای تعاونی دامداران شرق مازندران با نماینده مجلس
  • نشست صمیمی مدیران شرکتهای تعاونی دامداران شرق مازندران با نماینده مجلس

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید