جزئیات خبر
6آبان 1399

08:13 - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد :

1023 هکتار از زمینهای کشاورزان گلوگاهی در سامانه سیاک ترسیم شد

1023 هکتار از زمینهای کشاورزان گلوگاهی در سامانه سیاک ترسیم شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید