جزئیات خبر
12آبان 1399

10:29 - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس خبر داد

آزاد سازی 6 هکتار از اراضی کشاورزی در چالوس+تصاویر

 • آزاد سازی 6 هکتار از اراضی کشاورزی در چالوس+تصاویر
 • آزاد سازی 6 هکتار از اراضی کشاورزی در چالوس+تصاویر
 • آزاد سازی 6 هکتار از اراضی کشاورزی در چالوس+تصاویر
 • آزاد سازی 6 هکتار از اراضی کشاورزی در چالوس+تصاویر
 • آزاد سازی 6 هکتار از اراضی کشاورزی در چالوس+تصاویر
 • آزاد سازی 6 هکتار از اراضی کشاورزی در چالوس+تصاویر
 • آزاد سازی 6 هکتار از اراضی کشاورزی در چالوس+تصاویر
 • آزاد سازی 6 هکتار از اراضی کشاورزی در چالوس+تصاویر
 • آزاد سازی 6 هکتار از اراضی کشاورزی در چالوس+تصاویر
 • آزاد سازی 6 هکتار از اراضی کشاورزی در چالوس+تصاویر
 • آزاد سازی 6 هکتار از اراضی کشاورزی در چالوس+تصاویر
 • آزاد سازی 6 هکتار از اراضی کشاورزی در چالوس+تصاویر
 • آزاد سازی 6 هکتار از اراضی کشاورزی در چالوس+تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید