جزئیات خبر
15آبان 1399

10:34 - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد :

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاههای کاشت در گلوگاه

 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاههای کاشت در گلوگاه
 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاههای کاشت در گلوگاه
 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاههای کاشت در گلوگاه
 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاههای کاشت در گلوگاه
 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاههای کاشت در گلوگاه
 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاههای کاشت در گلوگاه
 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاههای کاشت در گلوگاه
 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاههای کاشت در گلوگاه
 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاههای کاشت در گلوگاه
 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاههای کاشت در گلوگاه
 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاههای کاشت در گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید