جزئیات خبر
22آبان 1399

12:19 - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد :

برگزاری جلسه هماهنگی و ساماندهی فروشگاههای سموم کشاورزی گلوگاه

  • برگزاری جلسه هماهنگی و ساماندهی فروشگاههای سموم کشاورزی گلوگاه
  • برگزاری جلسه هماهنگی و ساماندهی فروشگاههای سموم کشاورزی گلوگاه
  • برگزاری جلسه هماهنگی و ساماندهی فروشگاههای سموم کشاورزی گلوگاه
  • برگزاری جلسه هماهنگی و ساماندهی فروشگاههای سموم کشاورزی گلوگاه
  • برگزاری جلسه هماهنگی و ساماندهی فروشگاههای سموم کشاورزی گلوگاه
  • برگزاری جلسه هماهنگی و ساماندهی فروشگاههای سموم کشاورزی گلوگاه
  • برگزاری جلسه هماهنگی و ساماندهی فروشگاههای سموم کشاورزی گلوگاه
  • برگزاری جلسه هماهنگی و ساماندهی فروشگاههای سموم کشاورزی گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید