جزئیات خبر
28آبان 1399

09:37 - باحضور مدیران کل استان برگزار شد؛

جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر

 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر
 • جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون استاندار + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید