جزئیات خبر
1آذر 1399

11:30 - با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد؛

جلسه هماهنگی تامین و توزیع مرغ و نهاده های دامی + تصاویر

 • جلسه هماهنگی تامین و توزیع مرغ و نهاده های دامی + تصاویر
 • جلسه هماهنگی تامین و توزیع مرغ و نهاده های دامی + تصاویر
 • جلسه هماهنگی تامین و توزیع مرغ و نهاده های دامی + تصاویر
 • جلسه هماهنگی تامین و توزیع مرغ و نهاده های دامی + تصاویر
 • جلسه هماهنگی تامین و توزیع مرغ و نهاده های دامی + تصاویر
 • جلسه هماهنگی تامین و توزیع مرغ و نهاده های دامی + تصاویر
 • جلسه هماهنگی تامین و توزیع مرغ و نهاده های دامی + تصاویر
 • جلسه هماهنگی تامین و توزیع مرغ و نهاده های دامی + تصاویر
 • جلسه هماهنگی تامین و توزیع مرغ و نهاده های دامی + تصاویر
 • جلسه هماهنگی تامین و توزیع مرغ و نهاده های دامی + تصاویر
 • جلسه هماهنگی تامین و توزیع مرغ و نهاده های دامی + تصاویر
 • جلسه هماهنگی تامین و توزیع مرغ و نهاده های دامی + تصاویر
 • جلسه هماهنگی تامین و توزیع مرغ و نهاده های دامی + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید