جزئیات خبر
4آذر 1399

08:19 - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد :

قرارداد کشت گندم در 2700 هکتار از زمین های کشاورزی گلوگاه

قرارداد کشت گندم در 2700 هکتار از زمین های کشاورزی گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید