جزئیات خبر
28آبان 1399

14:45 - نام نویسنده: دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور

قانون اساسی بنیان جامعه و «حقوق ملت» بنیان قانون اساسی

قانون اساسی بنیان جامعه و «حقوق ملت» بنیان قانون اساسی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید