جزئیات خبر
2بهمن 1399

10:02 - سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران خبر داد

نظارت و پایش بر توزیع نهاده های دامی اولویت اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان

نظارت و پایش بر توزیع نهاده های دامی اولویت اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید