جزئیات خبر
21بهمن 1399

17:04 - افتتاح پروژه

افتتاح پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای نوایی محله

 • افتتاح پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای نوایی محله
 • افتتاح پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای نوایی محله
 • افتتاح پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای نوایی محله
 • افتتاح پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای نوایی محله
 • افتتاح پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای نوایی محله
 • افتتاح پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای نوایی محله
 • افتتاح پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای نوایی محله

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید