جزئیات خبر
5اسفند 1399

12:48 - نام نویسنده : دکتر بیژن عباسی لاهیجی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حق بر حفاظت از میراث فرهنگی در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی

حق بر حفاظت از میراث فرهنگی در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید