جزئیات خبر
16اسفند 1399

09:02 - مدیر جهاد کشاورزی بابل خبر داد

بکارگیری 20 فارغ التحصیل کشاورزی در طرح بسیج همگام با کشاورز بابل

بکارگیری 20 فارغ التحصیل کشاورزی در طرح بسیج همگام با کشاورز بابل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید