جزئیات خبر
16فروردین 1400

13:46 - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس خبر داد

آزادسازی بیش از 2 هزار و 500 مترمربع از اراضی زراعی

  • آزادسازی بیش از 2 هزار و 500 مترمربع از اراضی زراعی
  • آزادسازی بیش از 2 هزار و 500 مترمربع از اراضی زراعی
  • آزادسازی بیش از 2 هزار و 500 مترمربع از اراضی زراعی
  • آزادسازی بیش از 2 هزار و 500 مترمربع از اراضی زراعی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید