جزئیات خبر
18فروردین 1400

07:48 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد

بهره برداری اولین گلخانه تجاری در گلوگاه/ تسهیلات 8 میلیاردی +تصاویر

  • بهره برداری اولین گلخانه تجاری در گلوگاه/ تسهیلات 8 میلیاردی +تصاویر
  • بهره برداری اولین گلخانه تجاری در گلوگاه/ تسهیلات 8 میلیاردی +تصاویر
  • بهره برداری اولین گلخانه تجاری در گلوگاه/ تسهیلات 8 میلیاردی +تصاویر
  • بهره برداری اولین گلخانه تجاری در گلوگاه/ تسهیلات 8 میلیاردی +تصاویر
  • بهره برداری اولین گلخانه تجاری در گلوگاه/ تسهیلات 8 میلیاردی +تصاویر
  • بهره برداری اولین گلخانه تجاری در گلوگاه/ تسهیلات 8 میلیاردی +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید