جزئیات خبر
18فروردین 1400

08:51 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

سمپاشی مزرعه گندم 13 هکتاری آمل با پهپاد +تصاویر

  • سمپاشی مزرعه گندم 13 هکتاری آمل با پهپاد +تصاویر
  • سمپاشی مزرعه گندم 13 هکتاری آمل با پهپاد +تصاویر
  • سمپاشی مزرعه گندم 13 هکتاری آمل با پهپاد +تصاویر
  • سمپاشی مزرعه گندم 13 هکتاری آمل با پهپاد +تصاویر
  • سمپاشی مزرعه گندم 13 هکتاری آمل با پهپاد +تصاویر
  • سمپاشی مزرعه گندم 13 هکتاری آمل با پهپاد +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید