جزئیات خبر
19فروردین 1400

07:44 - مدیر جهاد کشاورزی چالوس خبر داد

زراعت چوب در 19 هکتار اراضی چالوس/ 17 هزار نهال صنوبر کشت شد

زراعت چوب در 19 هکتار اراضی چالوس/ 17 هزار نهال صنوبر کشت شد

دیدگاه خود را بیان کن




متن بالا را در زیر وارد کنید