جزئیات خبر
17فروردین 1400

23:21 - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس خبر داد

قلع و قمع 110 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی چالوس+تصاویر

 • قلع و قمع 110 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی چالوس+تصاویر
 • قلع و قمع 110 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی چالوس+تصاویر
 • قلع و قمع 110 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی چالوس+تصاویر
 • قلع و قمع 110 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی چالوس+تصاویر
 • قلع و قمع 110 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی چالوس+تصاویر
 • قلع و قمع 110 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی چالوس+تصاویر
 • قلع و قمع 110 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی چالوس+تصاویر
 • قلع و قمع 110 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی چالوس+تصاویر
 • قلع و قمع 110 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی چالوس+تصاویر
 • قلع و قمع 110 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی چالوس+تصاویر
 • قلع و قمع 110 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی چالوس+تصاویر
 • قلع و قمع 110 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی چالوس+تصاویر
 • قلع و قمع 110 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی چالوس+تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید