جزئیات خبر
19فروردین 1400

08:18 - مدیر جهاد کشاورزی ساری:

7 تغییر کاربری غیرمجاز در ساری قلع و قمع شد/ بازگشت 30 هزار متر مربع زمین کشاورزی به چرخه تولید

  • 7 تغییر کاربری غیرمجاز در ساری قلع و قمع شد/ بازگشت 30 هزار متر مربع زمین کشاورزی به چرخه تولید
  • 7 تغییر کاربری غیرمجاز در ساری قلع و قمع شد/ بازگشت 30 هزار متر مربع زمین کشاورزی به چرخه تولید
  • 7 تغییر کاربری غیرمجاز در ساری قلع و قمع شد/ بازگشت 30 هزار متر مربع زمین کشاورزی به چرخه تولید
  • 7 تغییر کاربری غیرمجاز در ساری قلع و قمع شد/ بازگشت 30 هزار متر مربع زمین کشاورزی به چرخه تولید
  • 7 تغییر کاربری غیرمجاز در ساری قلع و قمع شد/ بازگشت 30 هزار متر مربع زمین کشاورزی به چرخه تولید
  • 7 تغییر کاربری غیرمجاز در ساری قلع و قمع شد/ بازگشت 30 هزار متر مربع زمین کشاورزی به چرخه تولید
  • 7 تغییر کاربری غیرمجاز در ساری قلع و قمع شد/ بازگشت 30 هزار متر مربع زمین کشاورزی به چرخه تولید

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید