جزئیات خبر
19فروردین 1400

08:24 - مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران:

450 هزار هکتار باغات مازندران مبارزه با عوامل خسارتزا شد

450 هزار هکتار باغات مازندران مبارزه با عوامل خسارتزا شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید