جزئیات خبر
19فروردین 1400

08:08 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

قلع و قمع 4 دیوارکشی غیرمجاز در آمل +تصاویر

  • قلع و قمع 4 دیوارکشی غیرمجاز در آمل +تصاویر
  • قلع و قمع 4 دیوارکشی غیرمجاز در آمل +تصاویر
  • قلع و قمع 4 دیوارکشی غیرمجاز در آمل +تصاویر
  • قلع و قمع 4 دیوارکشی غیرمجاز در آمل +تصاویر
  • قلع و قمع 4 دیوارکشی غیرمجاز در آمل +تصاویر
  • قلع و قمع 4 دیوارکشی غیرمجاز در آمل +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید