جزئیات خبر
21فروردین 1400

13:58 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد.

تخریب دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد

 • تخریب دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • تخریب دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • تخریب دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • تخریب دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • تخریب دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • تخریب دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • تخریب دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • تخریب دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • تخریب دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • تخریب دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • تخریب دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید