جزئیات خبر
23فروردین 1400

دیدار نوروزی معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت کلاردشت

  • دیدار نوروزی معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت کلاردشت
  • دیدار نوروزی معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت کلاردشت
  • دیدار نوروزی معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت کلاردشت

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید