جزئیات خبر
24فروردین 1400

12:05 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ خبر داد

بازدید کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان از بانک نشا سیمرغ

  • بازدید کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان از بانک نشا سیمرغ
  • بازدید کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان از بانک نشا سیمرغ
  • بازدید کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان از بانک نشا سیمرغ
  • بازدید کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان از بانک نشا سیمرغ

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید