جزئیات خبر
18فروردین 1400

23:27 - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس خبر داد

نمونه برداری از وضعیت زمستان گذرانی و بررسی بیولوژی کرم ساقه خوار+تصاویر

  • نمونه برداری از وضعیت زمستان گذرانی و بررسی بیولوژی کرم ساقه خوار+تصاویر
  • نمونه برداری از وضعیت زمستان گذرانی و بررسی بیولوژی کرم ساقه خوار+تصاویر
  • نمونه برداری از وضعیت زمستان گذرانی و بررسی بیولوژی کرم ساقه خوار+تصاویر
  • نمونه برداری از وضعیت زمستان گذرانی و بررسی بیولوژی کرم ساقه خوار+تصاویر
  • نمونه برداری از وضعیت زمستان گذرانی و بررسی بیولوژی کرم ساقه خوار+تصاویر
  • نمونه برداری از وضعیت زمستان گذرانی و بررسی بیولوژی کرم ساقه خوار+تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید