جزئیات خبر
24فروردین 1400

23:53 - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس خبر داد

بازدید و نظارت بر روند احداث باغات بخش مرزن آباد+تصاویر

  • بازدید و نظارت بر روند احداث باغات بخش مرزن آباد+تصاویر
  • بازدید و نظارت بر روند احداث باغات بخش مرزن آباد+تصاویر
  • بازدید و نظارت بر روند احداث باغات بخش مرزن آباد+تصاویر
  • بازدید و نظارت بر روند احداث باغات بخش مرزن آباد+تصاویر
  • بازدید و نظارت بر روند احداث باغات بخش مرزن آباد+تصاویر
  • بازدید و نظارت بر روند احداث باغات بخش مرزن آباد+تصاویر
  • بازدید و نظارت بر روند احداث باغات بخش مرزن آباد+تصاویر
  • بازدید و نظارت بر روند احداث باغات بخش مرزن آباد+تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید