جزئیات خبر
26فروردین 1400

23:11 - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس خبر داد

بازدید از مزارع گندم و جو جهت بررسی فنولوژی رشد و آفات

  • بازدید از مزارع گندم و جو جهت بررسی فنولوژی رشد و آفات
  • بازدید از مزارع گندم و جو جهت بررسی فنولوژی رشد و آفات
  • بازدید از مزارع گندم و جو جهت بررسی فنولوژی رشد و آفات
  • بازدید از مزارع گندم و جو جهت بررسی فنولوژی رشد و آفات
  • بازدید از مزارع گندم و جو جهت بررسی فنولوژی رشد و آفات

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید