جزئیات خبر
25فروردین 1400

12:43 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ خبر داد

بازدید مدیرصنايع سازمان به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازسورتینگ

  • بازدید مدیرصنايع سازمان به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازسورتینگ
  • بازدید مدیرصنايع سازمان به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازسورتینگ
  • بازدید مدیرصنايع سازمان به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازسورتینگ
  • بازدید مدیرصنايع سازمان به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازسورتینگ
  • بازدید مدیرصنايع سازمان به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازسورتینگ

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید